Vores tilgang

Cybertruslen er en generel udfordring for alle virksomheder. Men det er ikke alle hackere, der er lige dygtige, eller alle angreb der er lige avancerede. Det er heller ikke alle virksomheder, som er lige udsat. Der er vigtige nuancer.

Kontakt os for at starte en dialog om cybertruslen og jeres situation.

Hvordan vi hjælper

Betroet rådgiver

Vi hjælper med at gøre hackertruslen forståelig og håndterbar og er jeres betroede rådgiver både før, under og efter det går galt. Vi hjælper jer med at stille de spørgsmål, der gør en forskel.

Uafhængige reviews

Vores modulopbyggede Cyber Security Reviews skaber klarhed over jeres aktuelle sikkerhedsniveau og hvilke initiativer, der bedst og mest økonomisk vil kunne bidrage til et mere effektivt cyberforsvar.

Træning

Vi træner specialister i at opdage og reagere på angreb, ligesom vi træner i hackerteknikker, så angrebsveje kan findes og lukkes, og vi underviser i terminologierne og hvordan man navigerer i sikkerhedsmarkedet.

Betroet rådgiver

Vi er jeres betroede rådgiver, når det kommer til trusselsbilledet, løsningsforslagene fra sikkerhedsmarkedet, offensive og defensive muligheder og best practices, m.m.

Vi sparrer med jeres ledelse, it-ledelse og it- og sikkerhedsansvarlige ud fra den situation, I befinder jer i.

Vi hjælper jer med at sætte en god kurs for jeres investeringer, prioriteter og aktiviteter inden for cybersikkerhed. Vi hjælper jer med at stille og svare på spørgsmål, der gør en forskel.

Uafhængige reviews

I vores modulopbygget Cyber Security Reviews følger vi en systematisk tilgang til at afdække styrker og svagheder, sætte mål og formulere konkrete handleplaner til at øge cybersikkerheden.

Vi bistår som betroet rådgiver og løbende kvalitetssikring af, at handleplanerne udføres som planlagt og de tiltænkte ændringer og løft af sikkerhedsniveauet gennemføres.

Ud fra en række konkrete, afgrænsede tekniske trykprøvninger hjælper vi med at skabe klarhed over virksomhedens aktuelle niveau og udsættelsesgrad samt de initiativer, der bedst og mest økonomisk vil kunne bidrage til et mere effektivt cyberforsvar.

Træning

Vi træner specialister i at opdage og reagere på angreb, ligesom vi træner i hackerteknikker, så angrebsveje kan findes og lukkes, og vi underviser i terminologierne og hvordan man navigerer i sikkerhedsmarkedet.

Vi leverer skræddersyede kurser til defensive og offensive specialister på begynder og avanceret niveau.

Vores hold har i mere end ti år trænet specialister i Forsvaret og industrien og undervist og vejledt studerende ved universiteterne.

KONTAKT OS