Vores tilgang

Truslen fra hackere er reel, men det er ikke alle hackere, der er lige dygtige, eller alle angreb der er lige avancerede. Det er heller ikke alle virksomheder, som er lige udsat. Der er vigtige nuancer. Det samme gælder modforanstaltningerne. Nogle er bedre end andre.

Det mest effektive cyberforsvar bliver til i en åben og afbalanceret dialog om både truslerne og de bedste modforanstaltninger ud fra virksomhedens individuelle situation.

Kontakt os for en dialog om jeres situation, og hvordan vi vil kunne hjælpe.

Hvordan vi hjælper

Vi leverer højtspecialiseret, skræddersyet og uafhængig rådgivning, uddannelse og hjælp til at sikre et effektivt cyberforsvar mod målrettede og opportunistiske hackere.

Vi hjælper med tekniske reviews, træning og uddannelse og løbende hjælp til at opdage og reagere på angreb.

Vi bistår som betroet rådgiver for ledelser, bestyrelser og it-ansvarlige.

Uafhængige reviews

Vores modulopbyggede Cyber Security Reviews skaber klarhed over jeres aktuelle sikkerhedsniveau og hvilke initiativer, der bedst og mest økonomisk vil kunne bidrage til et mere effektivt cyberforsvar.

Opdage og reagere på angreb

Vi hjælper med at etablere og vedligeholde kapaciteter til at opdage og reagere på angreb og bistår med løbende rådgivning, analyse og reaktion.

Træning og uddannelse

Vi samarbejder med universiteter og brancheorganisationer om trænings- og uddannelsestiltag inden for cybersikkerhed, og vi leverer skræddersyede private kurser til defensive og offensive specialister på begynder og avanceret niveau.

Betroet rådgiver

Vi hjælper med at gøre hackertruslen forståelig og håndterbar for ledelser, bestyrelser og it-ansvarlige og er jeres betroede rådgiver både før, under og efter det går galt.

KONTAKT OS